Colegiul Fizioterapeuților Prahova- Călărași-Giurgiu-Ialomița

Mai mult de 150 de fizioterapeuți înscriși în colegiu.


  • Cursuri

  • Contact
    ph-cl-gr-il@cfizio.ro

Fizioterapia

Fizioterapia  este parte esenţială a serviciilor de îngrijire de sănătate  care furnizează servicii pentru dezvoltarea, menţinerea şi restabilirea capacităţii de mişcare şi a abilităţii funcţionale la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieţii. Fizioterapia se adresează persoanelor a căror capacitate de mişcare/funcţie sunt şi/sau pot fi afectate de îmbătrânire, leziuni, boli, afecţiuni, alte condiţii patologice sau factori de mediu.
Prin intermediul mijloacelor specifice precum mișcarea, exercițiul fizic terapeutic, terapia manuală, electroterapia, fizioterapeuții mențin sănătatea populației, ajutând pacienții să gestioneze durerea și să prevină diverse afecțiuni.
Profesia sprijină dezvoltarea și facilitarea recuperării funcționale, oferind paceinților posibilitatea de a fi activi și independenți cât mai mult timp posibil.
 
Colegiul Fizioterapeuților din România
Colegiul Fizioterapeuţilor din România, înființat în baza legii 229/2016 privind  organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, este  o organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată. Colegiul Fizioterapeuților din România, recunoscut de Ministerul Sănătății în baza proceselor-verbale de validare a alegerilor organelor de conducere emise de Comisia Electorală Centrală și a adresei Ministerului Sănătății cu nr. FB 14227/70226/11.01.2018.  
Obiective
1. Realizarea unui climat profesional optim pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României;

2. Dezvoltarea și perfecționarea fizioterapiei ca parte integrantă a procesului de refacere a stării de sănătate a pacientului/individului și/sau de păstrare a acesteia;

3. Dezvoltarea strategiilor de sănătate publică pentru sprijinirea pacientului/clientului/ individului şi apărarea sănătăţii acestuia;

4. Creșterea preocupării pentru calitatea serviciilor oferite de fizioterapeuți;

5. Negocierea încadrării la nivel național a profesiei de fizioterapeut într-o grilă de salarizare justă, corespunzătoare gradului de pregătire profesională și serviciilor prestate în interesul pacientului;

6. Stabilirea unor relații de colaborare și reciprocitate cu organizațiile similare din celelalte țări ale Comunității Europene;
Atribuții

a) în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, monitorizarea și controlul exercitării profesiei de fizioterapeut, în colaborare cu Ministerul Sănătății;

b) asigură respectarea cadrului legal și organizatoric pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut în condițiile prezentei legi, inclusiv prin funcția de control profesional, de autoritate disciplinară și de organ de jurisdicție profesională;

c) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României;

d) elaborează și emite cardul profesional european, pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

e) asigură schimbul de informații, prin intermediul Sistemului de informare a pieței interne a Uniunii Europene, denumit în continuare IMI, conform procedurilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

f) recunoaște titlurile oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană;

g) adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului;

h) instituie și supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a serviciilor profesionale în domeniul fizioterapiei, precum și a normelor deontologice a fizioterapeutului;

i) instituie un cadru de promovare și dezvoltare a competenței profesionale;

j) reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și administrative, în cadrul organismelor profesionale internaționale, precum și în litigiile cu terții;

k) ține evidența fizioterapeuților autorizați și, după caz, acordă, certifică, suspendă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

l) mediază și arbitrează divergențele între membrii săi, precum și între aceștia și terți;

m) întocmește și actualizează permanent Registrul unic al fizioterapeuților.

Membrii Consiliului Teritorial


FT. Claudiu Rotaru

Președinte / Membru AGN/ Membru CN

  • Membru - Alexandra Cristina Coman - CV
FT. Alexandra Coman

Membru

Membru ce va fi ales

Membru

  • Membru - Constantin Enache - CV
FT. Constantin Enache

Membru

Membru ce va fi ales

Membru