31.10.2018

Informare privind punctul de vedere al Ministerului Sănătății referitor la eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut de către CFZRO.


11.10.2018

Informare privind demersurile nominale ale Colegiului Fizioterapeuților din România în legătură cu Proiectul de Lege PLx.422/2018.


01.10.2018

Informare privind demersurile Colegiului Fizioterapeutilor din Romania pentru incadrarea corecta a fizioterapeutilor in grila de salarizare.


06.08.2018

Informare privind valabilitatea cotizației anuale și obligația fizioterapeuților de a deține/obține autorizația de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuților din România


01.08.2018

Soluție pentru practicienii din domeniul fizioterapiei care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 229/2016.


12.07.2018

Informare privind aspectele discutate în cadrul ședinței din data de 12.07.2018 de la Ministerul Sănătății

23.05.2018

Informare intalnire Ministerul Sanatatii 23.05.2018


09.05.2018

Informare privind demersurile Colegiului Fizioterapeutilor din Romania pentru incadrarea justa si corecta a fizioterapeutilor in legea salarizarii personalului platit din fonduri publice.


03.05.2018

Informare privind intalnirea care va avea loc la Ministerul Sanatatii cu privire la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor in sistemul de sanatate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate in Romania.


19.04.2018

Colegiul Fizioterapeutilor din Romania sustine modificarea legii salarizarii pentru majorarea salariilor fizioterapeutilor si toate petitiile formulate in acest sens.


17.04.2018

Consiliul National al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania a decis in sedinta extraordinara din data de 16.04.2018 modificarea art. 2 din Hotararea nr. 5 / 2018 privind procedura de eliberare a autorizatiei de libera practica pentru profesia de fizioterapeut, respectiv si prelungirea termenului de preschimbare a autorizatiilor de libera practica.


13.04.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului National al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania in data 16.04.2018 privind posibilitatea prelungirii termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut.


26.03.2018

În data de 26.03.2018 a avut loc la Euro Hotels București prima sesiune de instruire IMI și RegProf între membrii Colegiului Fizioterapeuților din Romania (CFZRO) și reprezentanții Ministerului Educației Naționale – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare al Diplomelor (MEN-CNRED).